PRZEDSZKOLE.......PRZEDSZKOLE......PRZEDSZKOLE......  
           
           
 

Powrót

 

   

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4, 5 - LETNICH
 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Czas rozpoczęcia
i zakończenia aktywności

Rodzaj aktywności

proporcje czasowe

7.00 - 8.00

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę.

 

8.00 - 8.30

Zabawy dowolne spontanicznie podejmowane przez dzieci.

30 min. Z.S

8.30 – 8.35

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.

5 min. Z.D

8.35 – 9.05

Przygotowanie do śniadania: czynności samoobsługowe, higieniczne, śniadanie.

30 min. Cz. O

9.05 – 9.25

 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci- samorealizowanie się dzieci w różnych formach aktywności.         

20 min. Z.S

 

9.25 – 9.55

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego(rozwijanie aktywności dziecięcej: społecznej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, poznawczej, językowej).

30 min. Z.D

9.55 – 10.10

Czynności samoobsługowe w szatni – ubieranie się.

15 min. Cz. O

10.10 – 11.10

Pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe na placu przedszkolnym, placu zabaw, spacery, wycieczki w pobliżu przedszkola, obserwacje przyrodnicze.

60 min P.P

11.10 – 11.25

Czynności samoobsługowe w szatni, rozbieranie się i ubieranie.

15 min. Cz. O

11.20 - 11.50 Zajęcia wspomagające rozwój dziecka organizowane przez nauczyciela, zabawy tematyczne, dydaktyczne, badawcze, ruchowe. 25 min. Z.D
11.50 -12.00 Swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań. 10 min. Z.S

12.00 – 13.00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, samoobsługowe, obiad.

60 min. Cz.O

13.00 – 14.10

Leżakowanie - relaksacja przy muzyce lub bajkach.

 

14.10 – 14.40

Ubieranie się dzieci, czynności samoobsługowe, higieniczne, podwieczorek.

 

14.40 – 14.50

Zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela.

 

14.50 – 16.00

Zabawy edukacyjne i wychowawcze  organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, zajęcia dodatkowe, utrwalanie poznanych treści. Prace porządkowe w sali.

 

 

P.P. - pobyt na powietrzu -60 min.   
Z.S. - zabawy swobodne -60 min.                                          
Z.D. - zajęcia dydaktyczne -60 min.
Cz. O
. - czynności organizacyjne, opiekuńcze, samoobsługowe - 130 min.

 Razem: 300 min.

ZAJĘCIA DODATKOWE
W roku szkolnym 2016/2017 organizujemy w przedszkolu bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci:

  • zajęcia taneczne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia logopedyczne.

Zajęcia taneczne: nauczyciel prowadzący – Pani A. Tęcza
Zajęcia plastyczne: nauczyciel prowadzący – Pani K. Bujnowska
Zajęcia logopedyczne – Pani M. Samela-Grabiec