GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...  
           
           
 

Powrót

 

 

 

   

Dokumenty obowiązujące w szkole

 

Statut

Koncepcja pracy szkoły

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

Plan pracy szkoły

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin realizacji projektu gimnazjalnego

Tematyka projektów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018 -