GIMNAZJUM.......GIMNAZJUM.........GIMNAZJUM...........GIMNAZJUM...  
           
           
 

Powrót

 

 

harmonogram

kryteria

zgłoszenie (wzór)

wniosek (wzór)

   

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi na rok szkolny 2016/2017 zasadami oraz harmonogramem rekrutacji do klas pierwszych gimnazjum na terenie Gminy Pionki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne gimnazja są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar - miejscowość.

Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jesli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w klasach pierwszych gimnazjum prowadzi się na wniosek rodziców.

Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór zgłoszenia i wniosku można pobrać ze strony internetowej (na pasku obok) lub w sekretariacie szkoły.