SZKOŁA PODSTAWOWA.......SZKOŁA PODSTAWOWA......

Powrót

 

Rok szkolny 2021/2022

Zarządzenia Wójta Gminy Pionki: 

Zarządzenie Nr 5A/2021  

Zarządzenie nr 5B/2021  

Zarządzenie Nr 5C/2021  

Wniosek o przyjęcie do kl. I 

Zgłoszenie dziecka do kl. I 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego