Aby dowiedzieć się co dzieje się w szkole, kliknij proszę na link "Szkoła" lub "Przedszkole" na obrazku powyżej.

O szkole

Dyrekcja

 Prawo  wewnątrzszkolne

Rada Rodziców

Rekrutacja 2021/202

Kontakt

Historia

Biblioteka

 Świetlica

  Archiwum Gimnazjum

 RODO

Nasz BIP

 Zdalne nauczanie

 Konsultacje dla uczniów


Witamy na naszej stronie!

 

 

 Majowe święta – dni, o których należy pamiętać

1 Maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy

Pierwsze obchody tego święta odbyły się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech Belgii i Francji. Początkowo nielegalne 1-majowe demonstracje zostały z czasem uznane w wielu krajach. W wielu przypadkach przyczyniły się do radykalizacji ruchów robotniczych.

 W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne dbało o każdy szczegół uroczystości, nawet o hasła na transparentach. Dzień  1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w  1950 r.

2 Maja - Dzień Flagi Państwowej

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

3 Maja - Święto Konstytucji

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucja uchwalona przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Na jej podstawie przyjęto podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.

Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Dzień 3 Maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.

 Nasi uczniowie, nie tylko ci pracujący stacjonarnie, ale również uczący się zdalnie, uczcili święta majowe poprzez pogadanki, filmy, recytację, zajęcia plastyczne.

Uczniowie kl. I i ich samodzielnie wykonane godła.

Galeria wybranych prac


Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA PZS W SUSKOWOLI 

                                                                                                      Suskowola, dn. 23.04.2021 r

Szanowni Państwo,  

Drodzy Uczniowie

Informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz.752), ogranicza się funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Suskowoli w dniach od 26 kwietnia  2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.  

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą mieli zajęcia hybrydowo, a uczniowie klas IV-VIII będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie.

System hybrydowy w klasach I-III polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że w szkole będzie  miało zajęcia  nie więcej niż 50 % uczniów oraz co najmniej 50 %  uczniów będzie się uczyło zdalnie.

Bez zmian, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz przedszkole. 

Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną w domu będą mogli uczyć się zdalnie lub stacjonarnie na terenie szkoły.

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa na wniosek rodziców uczniów, którzy realizują zajęcia  na terenie szkoły.  

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć prowadzonych w systemie hybrydowym w klasach I-III oraz nowym tygodniowym rozkładem zajęć dla klas I -VIII dostępnymi poniżej.

 

Z poważaniem  

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli

 

Harmonogram zajęć prowadzonych w trybie hybrydowym z uczniami klas I-III 

Nowy tygodniowy rozkład zajęć: 

klasa I 

klasa II 

klasa III 

klasa IV 

klasa V 

klasa VI 

klasa VII 

klasa VIII 


 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 


Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 


 

Szanowni Rodzice,  

Informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. praca stacjonarna Publicznego Przedszkola w Suskowoli oraz oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli zostaje zawieszona. 

Nauczyciele przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będą prowadzili zajęcia zdalne dla dzieci z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Materiały dydaktyczne dla dzieci będą przekazywane za pomocą komunikatorów internetowych, w tym przez system strony internetowej szkoły/przedszkola, a także na zamkniętych grupach na Messenger.

Zaleca się kontakt za pomocą platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikator Messenger.  

Uczniowie klas I-VIII kontynuują nauczanie zdalne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

tel. 665 959 521   lub  e-mail suskowola_pzs@op.pl 

Z poważaniem

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli 

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rodzice, dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 


 
Więcej informacji na temat:  Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia na stronie MEiN 
 

Kochani Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego i przedszkola, w związku z zaistniałą sytuacją od 29 marca 2021 r. , czeka nas chwilowa rozłąka. Myśląc o Was i o Waszych dzieciach nie chcemy tracić łączności z naszymi wychowankami, dlatego też przez kolejne dni zachęcamy Was do korzystania z zabaw i materiałów edukacyjnych, które wraz z dziećmi możecie wykonywać w domu. Materiały będą przekazywane na stronie internetowej:

dla dzieci oddziału przedszkolnego 

dla dzieci przedszkola 

Życzymy dobrej zabawy! 
Pozdrawiamy, pani Monika Marchewka, pani Alicja Tęcza i pani Katarzyna Bujnowska.


Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z poniższymi webinarami, które zostały przygotowane w ramach programu pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Program jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jego celem jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Tematyka i linki do webinarów dla rodziców:

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii –  

pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NaYgDCOaIi4 

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online – pod adresem https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ 

3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w  cyfrowym świecie? – pod adresem: https://youtu.be/R544mFsClqk  


 
 
Prosimy o zapoznanie się z pismem 
 
 

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19, uprzejmie  informuję, że od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie  wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.

Bez zmian, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddział przedszkolny  w szkole podstawowej oraz przedszkole.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w szkole zorganizowana będzie opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Ponadto, w tym okresie nadal uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną w domu będą mogli uczyć się zdalnie lub stacjonarnie na terenie szkoły. 

W szkole będą nadal organizowane uczniom klasy ósmej konsultacje w małych grupach.  

Nauczanie zdalne będzie prowadzone na platformie Microsoft Office 365 w aplikacji Teams, a także z wykorzystaniem innych metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawca każdej klasy jest koordynatorem nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów. 

Z poważaniem

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli

Suskowola, dn. 19.03.2021 r.

 
 

Egzaminy próbne ósmoklasisty w naszej szkole odbędą się:

język polski - 17.03.2021r. (środa), godz. 9.00  

matematyka - 18.03.2021r. (czwartek), godz. 9.00  

język angielski - 19.03.2021r. (piątek), godz. 9.00    

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty 
 
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz. 448) ogranicza się funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w dniach od 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.

W dniach od  15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. nadal uczniowie klas IV – VIII będą mieli zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.

Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. ogranicza się również funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie klas I-III.

Ograniczenie funkcjonowania szkoły podstawowej w zakresie klas I-III polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 % uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej i co najmniej 50 % uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

Z uczniami  klas I-III będą prowadzone zajęcia hybrydowo tzn. naprzemiennie w szkole i zdalnie, w miarę możliwości  równomiernie i naprzemiennie  przez każdego ucznia.

Zajęcia  w trybie zdalnym nadal  będą  prowadzone na platformie  Microsoft 365 w aplikacji Teams,  zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć prowadzonych w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

Z poważaniem

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie:

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Więcej informacji i regulamin konkursu dostępny na stronie 


 
Szanowni Państwo!
od 1 marca 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Suskowoli, do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.
Aby w sytuacji zaostrzonego rygoru sanitarnego ułatwić Państwu składanie dokumentów informujemy, że wystawiamy w wydzielonej części korytarza na parterze w budynku szkoły (I wejście główne) "skrzynkę podawczą" (pudełko kartonowe) na dokumenty rekrutacyjne.
Bardzo prosimy o wrzucanie do niej dokumentów, które będą codziennie przekazywane do sekretariatu. 
Zapraszamy do składania dokumentów zgodnie z określonymi terminami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 
Przypominany, że dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony szkoły  
 

Uwaga!

Zmiany w planie od dnia 15.02.2021 r. dotyczą uczniów klas: II, III, IV, VI, VII i VIII. 

Prosimy o zapoznanie się z podanym poniżej planem:

klasa II 

klasa III 

klasa IV 

klasa VI 

klasa VII 

klasa VIII 

Od dnia 22.02.2021 r. zmiany w planie dotyczą również uczniów kl. V.

klasa V   

  Grafika z tekstem: "Do końca lutego br. szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na dotychczasowych zasadach" 


Więcej informacji na stronie MEiN 


OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pionki

na lata 2021-2025” 

Ankieta 

 

 

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach 

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla  klas 1-3 szkół podstawowych 


Dzień 22 grudnia 2020 r. jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Od dnia 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r.- zimowa przerwa świąteczna, a od 4-17 stycznia 2021 r. ferie zimowe.


Komunikat Dyrektora PZS w Suskowoli  


 
 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1960) uprzejmie informuję, że do dnia 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną.

Publiczne Przedszkole w Suskowoli, oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.

W szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna, w szczególności dla dzieci, których oboje rodzice pracują. Godziny pracy świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zajęcia zdalne z uczniami klas IV-VIII będą nadal prowadzone na platformie Microsoft Office 365 Teams, a także z wykorzystaniem klasowych kont e-mail lub komunikatora Messenger. Zajęcia zdalne z uczniami w klasach I-III będą prowadzone w miarę możliwości na platformie Microsoft Office 365 Teams lub z wykorzystaniem komunikatora Messenger. Również materiały dydaktyczne dla uczniów będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie.

Wychowawca każdej klasy jest koordynatorem nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.

Wychowawcy poszczególnych klas I-III poinformują Państwa Rodziców i Uczniów o szczegółowych rozwiązaniach w zdalnym nauczaniu poprzez e-mail lub telefonicznie.

Wszystkim życzę dużo zdrowia i spokoju.

Ewa Pałucka

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół

w Suskowoli

Suskowola, dn. 06.11.2020 r. 

Więcej informacji 


 
 
Szanowni Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi, które pomogą w instalacji aplikacji "Teams", z której szkoła będzie korzystać w konieczności zdalnego nauczania

Przewodnik po Office 365 i MS Teams dla UCZNIÓW i RODZICÓW https://youtu.be/aWUOjCgbsTg  

Jak korzystać z Teams przez telefon i tablet  https://www.youtube.com/watch?v=eoUZkJhke04  
 
W razie trudności prosimy o kontakt z wychowawcą.
 
     

Szanowni Państwo,

Razem z Gminą Pionki i Radą Gminy Pionki zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału  w projekcie  „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. W Gminie Pionki liderem projektu jest Piotr Krakowiak, mieszkaniec Suchej i Radny Gminy Pionki - który koordynuje projekt i udziela informacji na jego temat wszystkim zainteresowanym.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w wybranym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
 
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 
 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.  
 
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!

Ile głosów potrzeba naszej gminie do realizacji projektu?

- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów; - to tylko 100 głosów!

Na dzień 12.10.2020 Gmina Pionki ma już 57 głosów poparcia dla projektu. Prosimy mieszkańców o jak najszersze zaangażowanie w głosowanie i przekazywanie tej informacji dalej wśród sąsiadów i bliskich z terenu Gminy Pionki.

Głosy poparcia dla poszczególnych gmin będą zbierane do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.

Tu możesz oddać swój głos: https://bialoczerwona.www.gov.pl/


Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie pandemii 

COVID-19 

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie pandemii 

COVID-19 

Bezpieczny powrót do szkół - wskazówki dla rodzica

  

Bezpieczny powrót do szkół - zasady dla ucznia  

%