Aby dowiedzieć się co dzieje się w szkole, kliknij proszę na link "Szkoła" lub "Przedszkole" na obrazku powyżej.

O szkole

Dyrekcja

 Prawo  wewnątrzszkolne

Rada Rodziców

Rekrutacja 2021/202

Kontakt

Historia

Biblioteka

 Świetlica

  Archiwum Gimnazjum

 RODO

Nasz BIP

 Zdalne nauczanie

 Konsultacje dla uczniów


Witamy na naszej stronie!

 

Uwaga! Szczepienia dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z listem Kuratorium Oświaty w Warszawie

w sprawie szczepień uczniów   

Zapraszamy Rodziców uczniów w wieku od 12 roku życia na wideokonferencję, która odbędzie się w dn. 23 czerwca 2021 r. o godz. 1800.

Link do strony zostanie podany w dn. 22 czerwca 2021 r. 


Szanowni Państwo!

Dyrektor i grono pedagogiczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pionkach serdecznie zapraszają Rodziców na warsztaty ukierunkowane na wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.

Zaproszenie 


 

UWAGA!

wścieklizna u lisów!

W związku z pojawieniem się kolejnych przypadków wścieklizny u lisów na terenie województwa mazowieckiego, przekazujemy komunikat prasowy 

Plakat 

 
 

Drodzy Rodzice,

Uprzejmie przypominam, że trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zachęcamy Państwa do udziału w nim. Możecie w ten sposób dać przykład dzieciom, jak wypełnić obowiązek spisania się. Taka okazja trafia się raz na 10 lat. Najlepiej zrobić to całą rodziną przez Internet.

W maju rozpoczną pracę rachmistrzowie spisowi. W trosce o wspólne zdrowie, realizują teraz wyłącznie wywiady telefoniczne i nikt nie powinien niepokoić Państwa w domu. Każdego dzwoniącego rachmistrza łatwo rozpoznać po jednym numerze telefonu 22 828 88 88. Jeśli rachmistrz zadzwoni, nie można mu odmówić rozmowy.

Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, również dla Waszych dzieci. Proszę o nich pamiętać w trakcie wypełniania formularza.

Jeśli nie chcą Państwo czekać na telefon rachmistrza – warto się spisać samodzielnie przez Internet na stronie spis.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 279 99 99.

                                                                    Gminny Komisarz Spisowy
                                                                                       Mirosław Ziółek


KOMUNIKAT DYREKTORA PZS W SUSKOWOLI 

 

                                               Suskowola, dn. 13.05.2021 r. 

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie

 

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 824) od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w zakresie klas IV-VIII.

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.  w klasach IV-VIII szkoły podstawowej będą realizowane zajęcia hybrydowo w taki sposób, że:

1)  nie więcej niż 50 % uczniów realizuje te zajęcia w szkole oraz

2)  co najmniej 50 %  uczniów realizuje te zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniowie klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w miejscu zamieszkania lub z uwagi na inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną  w domu będą mogli realizować zajęcia w szkole lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły.

Świetlica szkolna pracuje stacjonarnie w godzinach od 650 do 1550.

Proszę o zapoznanie się z:

- harmonogramem zajęć hybrydowych w klasach  IV-VIII 

-  wytycznymi MEiN, MZ i GIS 

 

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli

 
 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym

od 25 do 27 maja 2021 r. 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów 

 
 

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA PZS W SUSKOWOLI 

                                                                                                      Suskowola, dn. 23.04.2021 r

Szanowni Państwo,  

Drodzy Uczniowie

Informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz.752), ogranicza się funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Suskowoli w dniach od 26 kwietnia  2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.  

Od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I-III szkoły podstawowej będą mieli zajęcia hybrydowo, a uczniowie klas IV-VIII będą się uczyć jak dotychczas – zdalnie.

System hybrydowy w klasach I-III polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że w szkole będzie  miało zajęcia  nie więcej niż 50 % uczniów oraz co najmniej 50 %  uczniów będzie się uczyło zdalnie.

Bez zmian, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddział przedszkolny w szkole podstawowej oraz przedszkole. 

Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną w domu będą mogli uczyć się zdalnie lub stacjonarnie na terenie szkoły.

W szkole prowadzona będzie opieka świetlicowa na wniosek rodziców uczniów, którzy realizują zajęcia  na terenie szkoły.  

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć prowadzonych w systemie hybrydowym w klasach I-III oraz nowym tygodniowym rozkładem zajęć dla klas I -VIII dostępnymi poniżej.

 

Z poważaniem  

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli

 

Harmonogram zajęć prowadzonych w trybie hybrydowym z uczniami klas I-III 

Nowy tygodniowy rozkład zajęć: 

klasa I 

klasa II 

klasa III 

klasa IV 

klasa V 

klasa VI 

klasa VII 

klasa VIII 


 

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 


Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 


 

Szanowni Rodzice,  

Informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. praca stacjonarna Publicznego Przedszkola w Suskowoli oraz oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli zostaje zawieszona. 

Nauczyciele przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będą prowadzili zajęcia zdalne dla dzieci z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Materiały dydaktyczne dla dzieci będą przekazywane za pomocą komunikatorów internetowych, w tym przez system strony internetowej szkoły/przedszkola, a także na zamkniętych grupach na Messenger.

Zaleca się kontakt za pomocą platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikator Messenger.  

Uczniowie klas I-VIII kontynuują nauczanie zdalne.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

tel. 665 959 521   lub  e-mail suskowola_pzs@op.pl 

Z poważaniem

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli 

Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rodzice, dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia 


 
Więcej informacji na temat:  Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia na stronie MEiN 
 

Kochani Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego i przedszkola, w związku z zaistniałą sytuacją od 29 marca 2021 r. , czeka nas chwilowa rozłąka. Myśląc o Was i o Waszych dzieciach nie chcemy tracić łączności z naszymi wychowankami, dlatego też przez kolejne dni zachęcamy Was do korzystania z zabaw i materiałów edukacyjnych, które wraz z dziećmi możecie wykonywać w domu. Materiały będą przekazywane na stronie internetowej:

dla dzieci oddziału przedszkolnego 

dla dzieci przedszkola 

Życzymy dobrej zabawy! 
Pozdrawiamy, pani Monika Marchewka, pani Alicja Tęcza i pani Katarzyna Bujnowska.


Szanowni Rodzice,

zachęcamy do zapoznania się z poniższymi webinarami, które zostały przygotowane w ramach programu pn. „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Program jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Jego celem jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Tematyka i linki do webinarów dla rodziców:

1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii –  

pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NaYgDCOaIi4 

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online – pod adresem https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ 

3. Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w  cyfrowym świecie? – pod adresem: https://youtu.be/R544mFsClqk  


 
 
Prosimy o zapoznanie się z pismem 
 
 

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19, uprzejmie  informuję, że od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie  wszystkich klas Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.

Bez zmian, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddział przedszkolny  w szkole podstawowej oraz przedszkole.

Dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w szkole zorganizowana będzie opieka świetlicowa oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Ponadto, w tym okresie nadal uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną w domu będą mogli uczyć się zdalnie lub stacjonarnie na terenie szkoły. 

W szkole będą nadal organizowane uczniom klasy ósmej konsultacje w małych grupach.  

Nauczanie zdalne będzie prowadzone na platformie Microsoft Office 365 w aplikacji Teams, a także z wykorzystaniem innych metod i technik kształcenia na odległość.

Wychowawca każdej klasy jest koordynatorem nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów. 

Z poważaniem

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli

Suskowola, dn. 19.03.2021 r.

 
 

Egzaminy próbne ósmoklasisty w naszej szkole odbędą się:

język polski - 17.03.2021r. (środa), godz. 9.00  

matematyka - 18.03.2021r. (czwartek), godz. 9.00  

język angielski - 19.03.2021r. (piątek), godz. 9.00    

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty 
 
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz. 448) ogranicza się funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w dniach od 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.

W dniach od  15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. nadal uczniowie klas IV – VIII będą mieli zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.

Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. ogranicza się również funkcjonowanie szkoły podstawowej w zakresie klas I-III.

Ograniczenie funkcjonowania szkoły podstawowej w zakresie klas I-III polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 % uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej i co najmniej 50 % uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .

Z uczniami  klas I-III będą prowadzone zajęcia hybrydowo tzn. naprzemiennie w szkole i zdalnie, w miarę możliwości  równomiernie i naprzemiennie  przez każdego ucznia.

Zajęcia  w trybie zdalnym nadal  będą  prowadzone na platformie  Microsoft 365 w aplikacji Teams,  zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć prowadzonych w trybie hybrydowym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

Z poważaniem

Ewa Pałucka

Dyrektor PZS w Suskowoli


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie:

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Więcej informacji i regulamin konkursu dostępny na stronie 


 
Szanowni Państwo!
od 1 marca 2021 r. rozpoczynamy rekrutację do Publicznego Przedszkola w Suskowoli, do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli.
Aby w sytuacji zaostrzonego rygoru sanitarnego ułatwić Państwu składanie dokumentów informujemy, że wystawiamy w wydzielonej części korytarza na parterze w budynku szkoły (I wejście główne) "skrzynkę podawczą" (pudełko kartonowe) na dokumenty rekrutacyjne.
Bardzo prosimy o wrzucanie do niej dokumentów, które będą codziennie przekazywane do sekretariatu. 
Zapraszamy do składania dokumentów zgodnie z określonymi terminami rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 
Przypominany, że dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony szkoły  
 

Uwaga!

Zmiany w planie od dnia 15.02.2021 r. dotyczą uczniów klas: II, III, IV, VI, VII i VIII. 

Prosimy o zapoznanie się z podanym poniżej planem:

klasa II 

klasa III 

klasa IV 

klasa VI 

klasa VII 

klasa VIII 

Od dnia 22.02.2021 r. zmiany w planie dotyczą również uczniów kl. V.

klasa V   

  Grafika z tekstem: "Do końca lutego br. szkoły i placówki oświatowe funkcjonują na dotychczasowych zasadach" 


Więcej informacji na stronie MEiN 


OGŁOSZENIE

Ankietyzacja w ramach opracowania
„Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pionki

na lata 2021-2025” 

Ankieta 

 

 

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach 

Wytyczne MEiN, GIS i MZ dla  klas 1-3 szkół podstawowych 


Dzień 22 grudnia 2020 r. jest w naszej szkole dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Od dnia 23 grudnia do 31 grudnia 2020 r.- zimowa przerwa świąteczna, a od 4-17 stycznia 2021 r. ferie zimowe.


Komunikat Dyrektora PZS w Suskowoli  


 
 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1960) uprzejmie informuję, że do dnia 29 listopada 2020 r. przedłużone zostało zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII szkoły podstawowej. Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną.

Publiczne Przedszkole w Suskowoli, oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą funkcjonowały bez zmian.

W szkole będzie funkcjonowała świetlica szkolna, w szczególności dla dzieci, których oboje rodzice pracują. Godziny pracy świetlicy szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zajęcia zdalne z uczniami klas IV-VIII będą nadal prowadzone na platformie Microsoft Office 365 Teams, a także z wykorzystaniem klasowych kont e-mail lub komunikatora Messenger. Zajęcia zdalne z uczniami w klasach I-III będą prowadzone w miarę możliwości na platformie Microsoft Office 365 Teams lub z wykorzystaniem komunikatora Messenger. Również materiały dydaktyczne dla uczniów będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce zdalne nauczanie.

Wychowawca każdej klasy jest koordynatorem nauczania zdalnego w stosunku do powierzonych jego opiece uczniów.

Wychowawcy poszczególnych klas I-III poinformują Państwa Rodziców i Uczniów o szczegółowych rozwiązaniach w zdalnym nauczaniu poprzez e-mail lub telefonicznie.

Wszystkim życzę dużo zdrowia i spokoju.

Ewa Pałucka

Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół

w Suskowoli

Suskowola, dn. 06.11.2020 r. 

Więcej informacji 


 
 
Szanowni Rodzice,
zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi, które pomogą w instalacji aplikacji "Teams", z której szkoła będzie korzystać w konieczności zdalnego nauczania

Przewodnik po Office 365 i MS Teams dla UCZNIÓW i RODZICÓW https://youtu.be/aWUOjCgbsTg  

Jak korzystać z Teams przez telefon i tablet  https://www.youtube.com/watch?v=eoUZkJhke04  
 
W razie trudności prosimy o kontakt z wychowawcą.
 
     

Szanowni Państwo,

Razem z Gminą Pionki i Radą Gminy Pionki zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału  w projekcie  „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców. W Gminie Pionki liderem projektu jest Piotr Krakowiak, mieszkaniec Suchej i Radny Gminy Pionki - który koordynuje projekt i udziela informacji na jego temat wszystkim zainteresowanym.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w wybranym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy. 

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocześnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie tylko uhonoruje Poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęci do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn.
 
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 
 
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji zarówno nad samym patriotyzmem jak i przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.  
 
Dzięki projektowi chcemy także budować wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!

Ile głosów potrzeba naszej gminie do realizacji projektu?

- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów; - to tylko 100 głosów!

Na dzień 12.10.2020 Gmina Pionki ma już 57 głosów poparcia dla projektu. Prosimy mieszkańców o jak najszersze zaangażowanie w głosowanie i przekazywanie tej informacji dalej wśród sąsiadów i bliskich z terenu Gminy Pionki.

Głosy poparcia dla poszczególnych gmin będą zbierane do dnia 11 listopada 2020 r. do godz. 23:59.

Tu możesz oddać swój głos: https://bialoczerwona.www.gov.pl/


Regulamin funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie pandemii 

COVID-19 

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Suskowoli w czasie pandemii 

COVID-19 

Bezpieczny powrót do szkół - wskazówki dla rodzica

  

Bezpieczny powrót do szkół - zasady dla ucznia  

%